Presentació

Entrepobles està engegant, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de diferents organitzacions (vegeu els enllaços d’interès en aquest bloc), el projecte “Ciutats vivibles per a totes i tots: Barcelona des de la diversitat que l’habita“.

Ciutats Vivibles per a totes i tots. Barcelona des de la diversitat que l’habita” neix del viatge engegat per Entrepobles l’any 2012, quan l’entitat es va proposar explorar el camí que en els feminismes resumim com a “posar la vida en el centre” o ”el bon viure”.

D’aquí van sorgir les jornades internacionals sobre economia i cures “Per una vida vivible en un món limitat”[1], juntament amb una xarxa d’entitats socials, ecologistes, de cooperació internacional i del moviment feminista; “Els nostres cossos, les nostres vides. Aportacions feministes a la salut“[2] (2015),  amb CAPS i la col·laboració de la Xarxa de Dones per la Salut; o el treball entorn la sobirania alimentària en el qual, entre d’altres coses, s’ha promogut la publicació de l’Informe pel Dret a l’Alimentació[3] o d’ Arran de terra, indicadors participatius de Sobirania Alimentària a Catalunya.

Amb Ciutats Vivibles es planteja una intervenció glocal al territori-ciutat i el que suposa sentir-lo, pensar-lo, viure’l i transformar-lo des del sosteniment de la vida. Aquesta publicació, juntament amb un seguit de tallers i entrevistes, és resultat de la primera fase del procés, que culmina amb el documental “Ciutats Vivibles” realitzat per Contrast i unes Jornades Internacionals[4].

Hem volgut desenvolupar un treball que ens ajudés a empoderar-nos individualment i col·lectiva; fomentar xarxes i transferència d’experiències i coneixements entre moviment feminista i entitats d’àmbit veïnal; difondre la perspectiva feminista; i contribuir a aflorar la diversitat de formes de viure, moure’s i sentir la ciutat. Tot això, posant en relació Barcelona, d’altres ciutats de Catalunya i del continent Americà. I aconseguir, així, donar llums, més que no pas ser exhaustives, sobre els aspectes escollits per al nostre treball, a partir de les diferències que creuen les nostres vides.

Amb aquests objectius, ha estat important per l’equip de Ciutats Vivibles que el procés d’elaboració d’aquesta publicació, els tallers i els contactes amb les persones activistes dels barris contribuïssin a interrelacionar agents, especialment entre el món veïnal i els activismes feministes. Ambdós són col·lectius que, de fet, no estan separats: on hi ha una feminista, hi ha activisme feminista. Però sovint no és fàcil que les pràctiques feministes siguin visibles o referencials en espais mixtes, especialment si aquests tenen unes dinàmiques molt assentades als marges de les noves propostes dels feminismes, i malgrat el moviment veïnal estigui farcit de dones.

Un altre element clau pel desenvolupament del treball ha estat el respecte als ritmes i interessos de les entitats veïnals. S’ha procurat evitar que Ciutats Vivibles fos viscut com un projecte extern que s’afegia com una sobrecàrrega a les ja múltiples tasques de les entitats. Per tant, els ritmes i els temes s’han intentat adaptar als dels col·lectius, oferint el projecte com a eina pel desenvolupament del treball que, de fet, ja estan duent a terme (en l’àmbit de la salut, de les violències, etc.). Això ha suposat que el nostre treball hagi anat variant la seva metodologia i continguts en funció de la receptivitat i temps de les entitats amb les que hem treballat.

I, finalment, volem remarcar la importància que té per a nosaltres la construcció col·lectiva, no només d’aquestes pàgines, sinó de qualsevol de les nostres accions. Un fer en comú a partir de les diferències que a més ha d’interrelacionar pràctica i pensament. O potser no només interrelacionar sinó que, de fet, no existeixen per separat. La pràctica està carregada de models, estructures, simbòlic; així com aquests s’alimenten, creixen i agafen forma en les pràctiques múltiples i fins i tot contradictòries de les persones que vivim aquest món al llarg de la història.

És per això que la publicació que teniu a les mans recull relatories de tallers, articles d’activistes, i escrits vinculats al propi projecte que cusen els continguts del llibre. I, al seu torn, els continguts, com a resultat del que hem dit, es van situar després de temptejar ciutats i barris diferents, entorn els següents aspectes:

  • la ciutat saludable, a Noubarris (Barcelona), on existeix una llarga trajectòria de reivindicació veïnal en l’àmbit de la salut. Amb la col·laboració de l’AAVV de NouBarris i de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris.
  • la ciutat relacional, amb intervencions puntuals a Sants i Poblenou (Barcelona), zones amb una situació molt diferent tant pel que fa als processos de gentrificació viscuts com al tipus i xarxa associativa. Amb la col·laboració de l’AAVV de Poblenou i del Laboratori d’Hàbitat Participació i Gènere de la Universitat de Barcelona i la Universitat Nacional de Mèxic.
  • la ciutat diversa, amb intervencions a Lleida per la col·laboració amb Colors de Ponent i amb Bollos en Teoria, a Barcelona.
  • la ciutat genealògica, amb intervencions a Tarragona i La Bisbal de l’Empordà i Vilafranca del Penedès; a on s’ha col·laborat amb la Universitat Rovira i Virgili, el Grup de Dones de la Bisbal i la Comunitat Autofinançada del Penedès.

Perquè la ciutat som nosaltres. Apropiem-nos-la, transformem-la, revisem-la i exigim allò que considerem. Per a fer-ho, cal donar centralitat als plantejaments feministes i ecologistes per una nova ciutadania (la cuidadania). Omplim els nostres ulls de la diversitat que ens habita, i aboquem-la sobre la ciutat.

[1] https://perunavidavivible.wordpress.com/

[2] https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/

[3] https://informealimentari.wordpress.com/

[4] https://ciutatsvivibles.wordpress.com

Anuncis