L’equip

CAPS:  el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris és una associació científica sense ànim de lucre que, des d’una perspectiva sociosanitària, un plantejament pluridisciplinar, i sempre amb perspectiva de gènere, agrupa professionals, ciutadans i ciutadanes interessats a contribuir a l’intercanvi d’idees, a la reflexió i a la investigació, entorn els problemes relacionats amb la salut.

Col·laboren en el prjecte, aportant la seva experiència de treball en salut des dels feminismes, i fent suport a la recercacció a Nou Barris.

Col·lectiu Punt 6: és una cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes amb més de 10 anys d’experiència local, estatal i internacional. Treballen per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics per tal que promoguin la diversitat social i sense discriminacions. Treballen des de la perspectiva de gènere interseccional i holística a través de la participació i l’acció comunitària i fomentant la sostenibilitat i l’economia solidària. Desenvolupen metodologies pròpies que s’adapten al context i
les persones.

Col·laboren en el projecte, aportant la seva experiència de treball en urbanisme i gènere, i fent suport a la recercacció a Gràcia.

Confavc:  la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és una organització sense ànim de lucre del moviment veïnal que coordina 460 associacions veïnals i 22 federacions i que a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels barris de Catalunya.

Col·labora en el projecte amb la seva experiència en el dia a dia veïnal, i revisant la replicabilitat del projecte en d’altres pobles i ciutats.

Entrepobles és una associació independent i laica, impulsada el 1988 pels Comitès de Solidaritat amb Amèrica Llatina. A través de la cooperació, la sensibilització, l’educació pel desenvolupament, la incidència política i el suport a moviments emancipatoris, treballa en la cerca d’una justícia que permeti la satisfacció, per a qualsevol persona, home o dona, i a qualsevol lloc del món, dels Drets Humans,polítics, econòmics, socials i culturals. Treballem amb un enfocament feminista i de sostenibilitat mediambiental.

És l’organització promotora del projecte.

Favb:  la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona fou creada l’any 1972, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutat. Agrupa més de cent associacions de veïns i veïnes i participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. Coordina l’activitat d’aquestes associacions en campanyes i activitats que depassen el nivell de barri.

Col·labora en el projecte amb la seva experiència en el dia a dia veïnal, i revisant la replicabilitat del projecte en d’altres pobles i ciutats.

IGOP:  neix amb la voluntat d’impulsar la recerca i la formació i la transferència social en l’àmbit del govern i les polítiques públiques; fent-ho des d’una mirada interdisciplinària i, sobretot, amb capacitat per combinar l’excel·lència acadèmica amb la incidència en la realitat social. Aquests dos objectius es reflexteixen en les seves activitats: recerca i formació

Col·laboren en el projecte, aportant la seva experiència de treball en participació i salut comunitària, i fent suport a la recercacció a Nou Barris.

LAHAS: el Laboratori d’Hàbitat Participació i Gènere treballa per a identificar els diferents formats que prenen les intervencions femenines en l’esfera pública i els usos diferencials de l’organització espacial; per analitzar la conflictivitat de diferents representacions socials i l’aplicació de models de planificació, a partir de les dones i la seva participació a “allò públic”. També posa en relació, en una xarxa d’investigació i acció, experiències en aquest àmbit a la Universitat Autònoma de Mèxic i la Universitat de Barcelona.

Col·laboren en el projecte, aportant la seva experiència de treball entorn l’hàbitat i el gènere, i fent suport a la recercacció a Poble Nou.